۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش خواص مکانیکی مواد ۲

۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش الکتروشیمی و خوردگی

۴۸,۰۰۰ تومان

آموزش ریخته گری و انجماد مواد فلزی‎

۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آزمون های غیرمخرب (NDT) به روش رادیوگرافی (RT)

۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش شکل دادن فلزات

۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش مهندسی سطح پیشرفته

۲۶,۰۰۰ تومان

آموزش مهندسی جوش (جوش صنعتی)