درباره ایران معدن

ایران معدن

مرجع معادن ایران

سامانه ایران معدن با هدف شناسایی، ارتباط و خرید، فروش و اجاره اقلام در حوزه معدن راه اندازی شده است. کاربران این سایت متشکل از فعالین و متخصصین در حوزه معدن میباشد و ما امیدواریم که با همت و همیاری متخصصین این حوزه، این سامانه تبدیل به مرجع معادن ایران گردد.

اعضای تیم پشتیبانی این سایت، کارشناسان و برنامه نویسان شرکت هشت بیت میباشند که صاحب امتیاز این سایت نیز هستند. این سامانه با همت و پیگیری های مهندس محمد مهدی صباغ زاده راه اندازی شد تا حفره های مشاهده شده در صنعت معدن در کشور پر شوند.