لاشه ومالون سفيدان جديد

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    روستای سفیدان جدید
  • شهر مرتبط:
    تبریز
  • آدرس:
    14 کیلومتری شمال تبریز روستای سفیدان جدید