لاشه ومالون دکان

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    هشترود
  • آدرس:
    65کیلومتر هشترود -مراغه