شورقشلاق 1

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

 • نوع محصول معدن:
  مصالح ساختمانی
 • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

 • بخش استان:
  شادیان
 • شهر مرتبط:
  چاراویماق
 • آدرس:
  55 کیلومتری شمال شرقی شهرستان چاراویماق