بايقرارود

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    تیکمه داش (مرکزی)
  • شهر مرتبط:
    هشترود
  • آدرس:
    20 کیلومتری -تیکمه داش -شمال غرب هشترود