رحمانلو2

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    رحمانلو
  • شهر مرتبط:
    عجب شیر
  • آدرس:
    عجب شیر-روستای رحمانلو