اسپراخون4

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    لیقوان
  • شهر مرتبط:
    باسمنج
  • آدرس:
    روستای اسپراخون