وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    بستان آباد
  • آدرس:
    روستای بنه کهل-معدن بنه کهل