گچ ودولوميت بادلو 1 ميانه

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

 • نوع محصول معدن:
  مصالح ساختمانی
 • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

 • بخش استان:
  کاغذکنان
 • شهر مرتبط:
  میانه
 • آدرس:
  49 کیلومتری جنوب شرقی میانه