آغچه کهل زمان

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    تیکمه داش
  • شهر مرتبط:
    بستان آباد
  • آدرس:
    بستان آباد-بخش تیکمه داش-روستای آغچه کهل35 جنوب