اسفنگره 3

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

 • نوع محصول معدن:
  مصالح ساختمانی
 • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

 • بخش استان:
  اسفنگره
 • شهر مرتبط:
  بستان آباد
 • آدرس:
  روستای اسفنگره