وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    کشکسرای
  • شهر مرتبط:
    مرند
  • آدرس:
    45کیلومتری غرب شهرستان مرند