نبي صوفي

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    چاراویماق
  • آدرس:
    استان آذربایجانشرقی -شهرستان چاراویماق- 7کیلومتری شهر قره اغاج- اراضی روستای نبی صوفی –