محسن آباد

وضعیت معدن

درحال تجهیز

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی