وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

 • نوع محصول معدن:
  فلزی
 • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

 • بخش استان:
  نصرت آباد
 • شهر مرتبط:
  زاهدان
 • آدرس:
  140 کیلومتری شمال غرب زاهدان