وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

  • نوع محصول معدن:
    فلزی
  • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی