مس سياسترگي

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    صابری
  • شهر مرتبط:
    نیمروز
  • آدرس:
    184 کیلومتری شمال غرب شهرستان زاهدان