مس چهل کوره

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

زیر زمینی غیر زغالسنگ

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    نصرت آباد
  • شهر مرتبط:
    زاهدان
  • آدرس:
    120 کیلومتری شمال غرب زاهدان