سنگ لاشه – ساري قيه

وضعیت معدن

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی