وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

  • نوع محصول معدن:
    سنگ‌های تزئینی و نما
  • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی