ذکي کندي

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

 • نوع محصول معدن:
  سنگ‌های تزئینی و نما
 • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

 • بخش استان:
  زکی کندی
 • شهر مرتبط:
  هشترود
 • آدرس:
  روستای ذکی کندی قره آغاج چارویماق