کريم آباد3

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

 • نوع محصول معدن:
  سنگ‌های تزئینی و نما
 • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

 • بخش استان:
  قره آغاج
 • شهر مرتبط:
  چاراویماق
 • آدرس:
  کیلومتر 65جاده مراغه -هشترود سه راهی یانبلاغی