وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    تیکمه داش
  • شهر مرتبط:
    بستان آباد
  • آدرس:
    66 کیلومتری تبریز-بطرف قره چای حاجعلی روستای آلمال