خاک صنعتي پارس کانسار خرمبيد

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    کولی کش
  • شهر مرتبط:
    صفا شهر
  • آدرس:
    جنب پایگاه هوایی خانخوره