تراورتن گردوئي نادينلوي غربي

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    آذرشهر
  • آدرس:
    آذرشهر-بخش مرکزی روستای نادینلو پشت منبع آب