سنگ لاشه تل مشکي امام سجاد

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

 • نوع محصول معدن:
  غیر فلزی
 • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

 • استان:
 • بخش استان:
  مرکزی
 • شهر مرتبط:
  نورآباد
 • آدرس:
  151کیلومتری شمال غر بی شیراز