سنگ لاشه سنگدانه ده شيخ شيراز

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    ارژن
  • شهر مرتبط:
    شیراز
  • آدرس:
    22 کیلومتری غرب شیراز