سيليس آباده طشک

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    آباده طشک
  • شهر مرتبط:
    نیریز
  • آدرس:
    استان فارس 5 کیلومتری شهر آباده طشک