مارن پريشان کازرون

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    بالاده
  • شهر مرتبط:
    کازرون
  • آدرس:
    کازرون