اميرالمومنين پادنا فيروزاباد سنگ لاشه

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    فیروزآباد
  • آدرس:
    روستای جایدشت