چشمه بيد خواجه جمالي ني ريز

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    آباده طشک
  • شهر مرتبط:
    نیریز
  • آدرس:
    فارس – نیریز – آباده طشک