منگنز سورمق آباده

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    سورمق
  • شهر مرتبط:
    آباده
  • آدرس: