منگنز و سيليس درب قلعه استهبان

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    درب قلعه
  • شهر مرتبط:
    استهبان. ایج
  • آدرس:
    00 21 54