حاجي آباد نيريز

وضعیت معدن

تعطیل موقت

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    نی ریز
  • آدرس: