گرانيت اله حق

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی