اهن شهاب کانسار خرمبيد

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    صفاشهر
  • آدرس:
    185کیلومتری مرکز استان