کروميت جويان افاق خواجه جمالي نيريز

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    آباده طشک، روستای خواجه جمالی
  • شهر مرتبط:
    نی ریز
  • آدرس:
    مختصات جغرافیایی 53 درجه و 25 دقیقه تا 54 درجه و 15 دقیقه طول شرقی و 29درجه و 18 دقیقه تا 29 درجه و 55 دقیقه عرض شمالی بین شهرستان مرودشت، شیراز، استهبان و بخش مرکزی محدود می باشد