گچ زاهد شهر فسا

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    زاهد شهر
  • شهر مرتبط:
    فسا
  • آدرس:
    فارس شهرستان فسا 10کیلومتر غربی زاهد شهر معروف به کوه قبله