گچ عين البلاق دهبيد

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    خرمبید
  • آدرس:
    درطول 53درجه و 1دقیقه وعرض 30درجه و 29دقیقه در17 تا19 کیلومتری روستای خرمی