لاشه بورک دامن کوار

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    محموداباد یک دانگ
  • شهر مرتبط:
    کوار
  • آدرس:
    دوراهی شیراز- جهرم جنب قالبافی دناژ