لاشه بائن لار

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    لارستان
  • آدرس:
    شمال شرقی روستای باین به فاصله ی 2کیلومتری از آن و حدودا 8 کیلومتری شهرقدیم لار و 337 کیلومتری مرکز استان