سنگ لاشه مبارک آباد سوريان

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    سرچهان-5کیلومتری روستای گزخونگ
  • شهر مرتبط:
    بوانات
  • آدرس:
    170کیلومتری شمال شرق شیراز