سنگ لاشه تنگ به دانه جهرم

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    جهرم
  • آدرس:
    12کیلومتری جنوب جهرم