لاشه دريمه شيراز

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

 • نوع محصول معدن:
  مصالح ساختمانی
 • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

 • استان:
 • بخش استان:
  مرکزی
 • شهر مرتبط:
  شیراز
 • آدرس:
  کیلومتر18 جاده شیراز و خرامه