مخلوط کوهي پاک شن جنوب مهر

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    مهر
  • آدرس:
    فارس. شهرستان مهر