مخلوط کوهي رودخانه شور جهرم

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    جهرم
  • شهر مرتبط:
    جهرم
  • آدرس:
    کیلومتر 12 جاده جهرم- شیراز، جنب پل رودخانه شور