مخلوط کوهي خاکسار شن مهر

وضعیت معدن

درحال تجهیز

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    مهر روستای نور آباد
  • آدرس: