چيني چاه سوارآغا جنوبي نيريز

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    آباده طشک
  • شهر مرتبط:
    نیریز
  • آدرس: