مرمريت خورجان3 خرمبيد

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    خرمبید
  • آدرس:
    پانزده کیلو متری خرمبید-روستای مظفرآباد روستای خورجان